Nieuws

01-01-2019

Terugblik 2018: houd de zaag scherp

Een mooie mix van behoud van het goede en vernieuwing in werkzaamheden, opdrachtgevers en expertise. Op naar een mooi 2019, neem tijd voor herstel en houd de zaag scherp!

03-01-2018

Terugblik 2017: tien marcante jaren

 

Dit jaar bracht twee mijlpalen: tien jaar Marcant en ik vierde deze zomer mijn 50e verjaardag. Ik heb die tien jaar met plezier gewerkt en veel geleerd. Die lijn zet ik graag door. De prettige samenwerking met jou - of het contact anderszins - hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Zeker als zzp’er is dat heel waardevol. Dankjewel daarvoor! Lees hier mijn terugblik

28-09-2017

Cursus De Erkende Toezichthouder afgerond: op weg naar nieuw toezicht.

Ik volgde de cursus 'Op weg naar nieuw toezicht' van de Erkende Toezichthouder met als doel een stevige fundering om een functie in een Raad van Toezicht/Commissarissen op te pakken. De cursus leverde me inzicht en kennis over effectief, integer en vernieuwend toezicht houden. Daar zijn veel instellingen en organisaties bij gebaat. De opleiding heeft me ook het inzicht gebracht dat je serieus tijd moet stoppen in een dergelijke functie. Deze ambitie heb ik vanwege mijn volle programma in eerste instantie geparkeerd. Komende jaren zal ik er invulling aan geven, ik heb er inmiddels de leeftijd voor!

23-01-2017

Artikel 'Weg met werkstress'

Voor de Nieuwsbrief van FLOW Arbo Portal interviewde ik de projectleider Psychosociale Arbeidsbelasting van de Inspectie SZW over de bevindingen van de inspecties bij de woningcorporaties.

Klik hier voor het artikel.

30-12-2016

Duurzame inzetbaarheid - terugblik 2016

Duurzame inzetbaarheid - terugblik 2016

Terugblik 2016: dank voor de fijne samenwerking of contact anderszins in 2016.

Op naar 10 jaar Marcant!

16-09-2016

Bijdrage themamiddag Duurzame inzetbaarheid 'Fit in 2017'

 

Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang organiseert deze themamiddag voor managers, directeuren, bestuurders en HR specialisten in de Kinderopvangbranche op 10 november. Marieke verzorgt de workshop Gezondheidsmanagement. Kijk op www.hrkinderopvang.nl voor het volledige programma, de thema's, sprekers en inschrijven.

21-12-2015

Over de mayonaisepot en het bier - terugblik 2015

Over de mayonaisepot en het bier - terugblik 2015

2015 was voor Marcant een goed en druk jaar en daar ben ik trots op. Belangrijk voor mij is om daarbij tijd te nemen voor ontspanning, reflectie en ontwikkeling. Lees mijn terugblik op 2015

15-08-2015

TU/e cum laude promotie-onderzoek

TU/e cum laude promotie-onderzoek

In de zomer is Irene Niks cum laude gepromoveerd op haar onderzoek naar het omgaan met psychosociale factoren van werk en hoe dit het welbevinden en presteren van werknemers beïnvloedt om werkstress te verminderen en uitval te voorkomen.

 

Haar proefschrift luidt 'Balance at Work: Discovering Dynamics in the Demand-Induced Strain Compensation Recovery (DISC-R) Model. Haar eerste promotor is prof. dr. Jan de Jonge, hoogleraar Work Psychology aan de TU/e.

 

Ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb mogen leveren in dit onderzoek dat gedaan werd in het Rijnstate Ziekenhuis door het uitvoeren van enkele onderzoeks-interventies (o.a. management coaching). Gefeliciteerd Irene!

 

 

21-09-2014

Bijdrage Symposium TUe en Rijnstate 6 november

 

Marieke levert samen met de TU/e een bijdrage aan het symposium: 'Sociale Innovatie en duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg, van wetenschap naar praktijk'. De gezondheidszorg vraagt steeds dringender om 'slimme oplossingen'. Hoe zorgen we dat mensen met plezier en effectief hun werk kunnen doen? Deze vragen staan centraal in dit symposium. De TU/e heeft hier binnen het Rijnstate Ziekenhuis onderzoek naar gedaan en bevindingen en best practices worden gedeeeld.

05-06-2014

CSR-conferentie 'Stress & Werk in beweging�

Vrijdag 10 oktober 2014 is de jaarlijkse CSR-Conferentie in Paushuize te Utrecht voor bedrijfsartsen, coaches, psychologen, fysiotherapeuten, p&o-ers. Het is het jaar van de werkstress en daarom het thema 'Stress & werk'. We hebben er 'in beweging' aan toegevoegd omdat het hoog tijd wordt dat bedrijven gaan bewegen en de aanpak van werkstress serieus nemen. Sprekers zijn o.a. Bram Bakker, Sibe Doosje en Annemie Schuitemaker. Marieke is wederom dagvoorzitter. Meer informatie en aanmelden: www.csrcentrum.nl

page loading